Family |

Rosaceae

Torminalis glaberrima

(Gand.) Sennikov & Kurtto

Location