top of page

Family |

Lamiaceae

Ballota saxatilis subsp. saxatilis

Sieber ex C. Presl

Location

bottom of page