Family |

Rubiaceae

Galium pestalozzae

Boiss.

Endemic to Lebanon

Location