Family |

Rosaceae

Aria umbellata

(Desf.) Sennikov & Kurtto

Location