Family |

Amaryllidaceae

Allium libani var. tannourinensis

Tohme

Endemic to Lebanon

Location